Informacje formalne

 • Wrocławski Klub Piłki Stołowej jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i jest wpisany do Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonych przez Prezydenta Wrocławia.
 • Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 • Funkcjonuje na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001, Nr 81, poz. 889 z późn. zm.).
 • Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 • Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stowarzyszenie należy do Polskiego Związku Piłki Stołowej oraz federacji światowej: ITSF (International Table Soccer Federation).
 • Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • Do celów działania Stowarzyszenia należy:
  1. Integracja wrocławskich graczy piłki stołowej.
  2. Popularyzacja piłki stołowej.
  3. Zapewnienie bazy lokalowej, organizacyjnej, materialnej i kadrowej dla prowadzenia turniejów, imprez, treningów oraz popularyzacji piłki stołowej.
  4. Kreowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia, a także miasta Wrocławia.
  5. Dążenie do podnoszenia umiejętności gry zawodników, promowanie zasad fair play w sportowej rywalizacji oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dane Stowarzyszenia

Dane Stowarzyszenia

Wrocławski Klub Piłki Stołowej

ul. Reja 41/1
50-338 Wrocław
NIP: 898-213-55-49
REGON: 020560730

WŁADZE KLUBU

Cezary Bdzikot

Cezary Bdzikot

Prezes Zarządu

tel. 603 299 775

mail. cezary.bdzikot@pilkarzyki.wroclaw.pl

Sebastian Gąsior

Sebastian Gąsior

Vice - Prezes ds. Finansowych

tel. 664 968 313

mail. sebastian.gasior@pilkarzyki.wroclaw.pl

Grzegorz Zaręba

Grzegorz Zaręba

Vice-Prezes ds. Marketingu

tel. 725 047 434

mail. grzegorz.zareba@pilkarzyki.wroclaw.pl

KOMISJA REWIZYJNA

 • Kacper Grzebiela
 • Emil Wielgus
 • Barbara Kurtyka 

1 + 6 =